dr. Jonas Čiurlionis

Vilniaus Universiteto, Mokslo ir teorinės filosofijos katedros asistentas (Assistant Professor)

Publikacijos

Antika - Naujieji laikai (R. Descartes)