dr. Jonas Čiurlionis

Vilniaus Universiteto, Filosofijos katedros lektorius

Publikacijos

Ciurlionis, Jonas 2003. Filosofija(Antika-Naujieji laikai. R. Descartes). Vilnius: Petro ofsetas.

Ciurlionis, Jonas 2005 P.Lyndsas: judėjimo neapibrėžtumo problema // Problemos, Nr. 68. ISSN 1392 – 1126.

Ciurlionis, Jonas 2006. R. Descartes ir I. Newtonas: gamtos filosofijos sistemų panašumai ir skirtumai (laiko ir erdvės aspektai)). // Problemos Nr. 69. ISSN 1392 – 1126

Ciurlionis, Jonas 2006. Basic Problems of the „Achilles and the Tortoise“ Paradox. In: Paradox: Logical, Cognitive and Communicative Aspects. (The Baltic International Yearbook of Cognition, Logic and Communication Vol. 1.) (ed. by J. Skilters, M. Eklund, O. F. Jonsson, O. K. Wiegand) University of Latvia. ISBN 9984-783-97-9

Ciurlionis, Jonas 2006. Niekis ir Esmas – filosofine odiseja. Problemos Nr. 69 ISSN 1392-1126, p184-186

Ciurlionis, Jonas 2008. Schopenhaueris ir gamtos mokslai.// Valios metafizika: Schopenhauerio filosofijos interpretacijos / ed. Antanas Andrijauskas. Vilnius : Versus Aureus ISBN 9789955340478

Ciurlionis, Jonas 2008. Henri Bergsono laiko filosofija // Gyvybinis polėkis : Bergsono filosofijos interpretacijos / ed. Antanas Andrijauskas. Vilnius : Versus Aureus ISBN 9789955341437

Ciurlionis, Jonas 2008. Video pašnekesys apie laiką// Klasikinės ir šiuolaikinės filosofijos problemos. Laikas DVD (ed. J. Dagys ir N. Milerius) Vilnius: Vilniaus Universitetas ISBN 9789955331667

Ciurlionis, Jonas 2014. On Identity and Simultaneity. Athens: ATINER's Conference Paper Series PHI2014-1273, ISSN: 2241-2891

Čiurlionis, Jonas 2016. Kūno/erdvės – sielos/laiko dichotomija klasikinėje metafizikoje. Acta Academiae Artium Vilnensis. Vilnius: VDA

Čiurlionis, Jonas 2016. Absoliutizmo ir reliacionizmo kontroversija: Newtonas vs. Leibnizas. Problemos Nr. 90 ISSN 1392-1126

Čiurlionis, Jonas 2017. Keturių elementų metafiziškumas Aristotelio fizikoje. Problemos Nr. 91. ISSN 1392-1126 p103-115