dr. Jonas Čiurlionis

Vilniaus Universiteto, Mokslo ir teorinės filosofijos katedros asistentas (Assistant Professor)

Konferencijos

Čiurlionis Jonas. 2003 Laiko ir erdvės reliatyvumo problema globalizacijos ir lokalizacijos procesuose. Lietuvos filosofų draugijos mokslinė konferencija: Globalumas ir lokalumas. Vilnius, Lithuania.

Ciurlionis Jonas. 2003 A Shift in Space and Time. 13th Orkney Science Festival, Stromness, UK.

Čiurlionis Jonas. 2005 Erdvės ir laiko sampratos modernizmo ir postmodernizmo kontroversijoje). KFMI mokslinė konferencija: Postmodernizmo fenomeno interpretacijos. Vilnius, Lithuania.

Čiurlionis Jonas. 2005 Ateities atsiminimo galimybės realumas). Lietuvos filosofų draugijos mokslinė konferencija: Atmintis: istorija ir vaizduotė. Vilnius, Lithuania

Ciurlionis Jonas. 2005 Basic Problems of Achiles Paradox. Paradox. Logical, Cognitive and Communicative Aspects. The First International Symposium of Cognition, Logic and Communication. University of Latvia, Riga, Latvia.

Ciurlionis Jonas. 2005 R. Descartes ir I. Newton: gamtos filosofijos sistemų panašumai ir skirtumai). VGTU mokslinė konferencija: Mokslas ir filosofija žmogaus pasaulyje. Vilnius, Lithuania.

Čiurlionis Jonas. 2009 Chirališkumo problema erdvės ir laiko filosofijoje// Scientia et Historia 2009 KFMI, Vilnius, Lithuania.

Čiurlionis Jonas. 2011 Laiko ir erdvės realumo problema: fizika vs epistemologija //Scientia et Historia 2011 KFMI, Vilnius, Lithuania.

Čiurlionis, Jonas 2012. Tapatybės ir vienalaikiškumo problema// Scientia et Historia KFMI, Vilnius, Lietuva.

Čiurlionis, Jonas 2014. Antikinės metafizikos geometrija// Scientia et Historia KFMI, Vilnius, Lietuva.

Ciurlionis Jonas 2014. On Identity and Simultaneity// ATINER 9th Annual International Conference on Philosophy. Athens, Greece.

Ciurlionis, Jonas 2015. Identity and Spatio-temporal relations// 3rd Annual International Conference of the Centre for Phenomenology in South Africa, University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa

Ciurlionis, Jonas 2015. Kūno/erdvės ir sielos/laiko dichotomija klasikinėje metafizikoje.// The Body Out of Time and Without a Place. International Conference of The Institute of Art Research of Vilnius Academy of Arts., Vilnius, Lithuania.

Čiurlionis Jonas 2016. Filosofinis gyvenimo būdas XXIa.// Gyvenimo būdas ir stilius: filosofinis ir sociologinis aspektai. LMA - Žurnalas Filosofija/Sociologija. Vilnius, Lietuva.

Čiurlionis Jonas 2016. Keturių elementų reikšmė Antikos moksle// Scientia et Historia KFMI, Vilnius, Lietuva.

Ciurlionis, Jonas 2016. Four Elements in Ancient Greek Science: from physics to metaphysics.// 2o Congresso Portugues de Filosofia, University of Porto, Porto, Portugal.

Ciurlionis, Jonas 2016. On Spacio-temporal forms of Identification// The Second annual conference of the Society for Metaphysics of Science. University of Geneva, Geneva, Switzerland.

Ciurlionis Jonas 2016. The Concept of Four Elements in Aristotelian Physics.// The International Conference 2400 Aristotle. University of Bucharest, Romania

Čiurlionis, Jonas 2017. Keturių elementų metafiziškumas Aristotelio fizikoje.// Scientia et Historia KFMI, Vilnius, Lietuva.

Ciurlionis, Jonas 2017. Ethics of Corpus Hippocraticum// 29th International Conference of Philosophy "Greek Moral and Political Philosophy (From Pre-Socratics to Neo-Platonism), Rhodes, Greece