dr. Jonas Čiurlionis

Vilniaus Universiteto, Mokslo ir teorinės filosofijos katedros asistentas (Assistant Professor)

Konferencijos

Čiurlionis, J. 2021. Boethius: mathematical structure of music principles.// Typologies of Music Signification: Retrospective and Perspective, LMTA.

Čiurlionis, Jonas 2021. Epogdonas: matematiniai harmonijos pagrindai.// Estetika, meno filosofija ir religinės sąmonės raiškos formos, LKTI

Čiurlionis, Jonas 2020. Hėrakleitas ir Hipokratas, arba kas bendro tarp kelio "aukštyn-žemyn" ir medicinos.//Scientia et Historia - 2020: Asmenybės, Idėjos, Studijos, LKTI

Ciurlionis, Jonas 2019. Objective Criteria for Aesthetic Judgement: Physics and Cognitive Perception// 3rd Turkish Congress of Aesthetics, SANAT, MiddleEast Technical University, Ankara, Turkey.

Čiurlionis, Jonas 2019. Hipokratas vs. bioetika: prieštara ar problema neutrum.// Etika medijų ir technologijų aplinkose, LMA, Vilnius, Lietuva

Ciurlionis, Jonas 2018. Heraclitus And Hippocrates: The Paradigm of Elements.//XIII International Ontology Congress PHYSIS (Physics and Ontology), San Sebastian, Spain.

Ciurlionis, Jonas 2018. The Four Elements in Corpus Hippocraticum.// The XXVII International Conference "Hippocrates and his Medical School". The Olympic Center for Philosophy and Culture, Ancient Olympia - Zacharo, Greece.

Ciurlionis, Jonas 2018. Project for Cross - Cultural Communication of Provinces: Lithuanian Experience.// ISUD XII World Congress "Philosophy in an Age of Crisis: Challenges and Prospects", Catholic Pontifical University of Peru, Lima, Peru.

Čiurlionis Jonas 2018. Keturių elementų paradigma Corpus Hippocraticum// Scientia et Historia KFMI, Vilnius, Lietuva.

Čiurlionis, Jonas 2018. Apie objektyviuosius estetinio vertinimo kriterijus.// "Garsas ir vaizdas mene: estetinės tendencijos ir socialiniai iššūkiai.", LMTA, Vilnius, Lietuva

Ciurlionis, Jonas 2017. Ethics of Corpus Hippocraticum// 29th International Conference of Philosophy "Greek Moral and Political Philosophy (From Pre-Socratics to Neo-Platonism), Rhodes, Greece

Čiurlionis, Jonas 2017. Keturių elementų metafiziškumas Aristotelio fizikoje.// Scientia et Historia KFMI, Vilnius, Lietuva.

Ciurlionis Jonas 2016. The Concept of Four Elements in Aristotelian Physics.// The International Conference 2400 Aristotle. University of Bucharest, Romania

Ciurlionis, Jonas 2016. On Spacio-temporal forms of Identification// The Second annual conference of the Society for Metaphysics of Science. University of Geneva, Geneva, Switzerland.

Ciurlionis, Jonas 2016. Four Elements in Ancient Greek Science: from physics to metaphysics.// 2o Congresso Portugues de Filosofia, University of Porto, Porto, Portugal.

Čiurlionis Jonas 2016. Keturių elementų reikšmė Antikos moksle// Scientia et Historia KFMI, Vilnius, Lietuva.

Čiurlionis Jonas 2016. Filosofinis gyvenimo būdas XXIa.// Gyvenimo būdas ir stilius: filosofinis ir sociologinis aspektai. LMA - Žurnalas Filosofija/Sociologija. Vilnius, Lietuva.

Ciurlionis, Jonas 2015. Kūno/erdvės ir sielos/laiko dichotomija klasikinėje metafizikoje.// The Body Out of Time and Without a Place. International Conference of The Institute of Art Research of Vilnius Academy of Arts., Vilnius, Lithuania.

Ciurlionis, Jonas 2015. Identity and Spatio-temporal relations// 3rd Annual International Conference of the Centre for Phenomenology in South Africa, University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa

Ciurlionis Jonas 2014. On Identity and Simultaneity// ATINER 9th Annual International Conference on Philosophy. Athens, Greece.

Čiurlionis, Jonas 2014. Antikinės metafizikos geometrija// Scientia et Historia KFMI, Vilnius, Lietuva.

Čiurlionis, Jonas 2012. Tapatybės ir vienalaikiškumo problema// Scientia et Historia KFMI, Vilnius, Lietuva.

Čiurlionis Jonas. 2011 Laiko ir erdvės realumo problema: fizika vs epistemologija //Scientia et Historia 2011 KFMI, Vilnius, Lithuania.

Čiurlionis Jonas. 2009 Chirališkumo problema erdvės ir laiko filosofijoje// Scientia et Historia 2009 KFMI, Vilnius, Lithuania.

Ciurlionis Jonas. 2005 R. Descartes ir I. Newton: gamtos filosofijos sistemų panašumai ir skirtumai). VGTU mokslinė konferencija: Mokslas ir filosofija žmogaus pasaulyje. Vilnius, Lithuania.

Ciurlionis Jonas. 2005 Basic Problems of Achiles Paradox. Paradox. Logical, Cognitive and Communicative Aspects. The First International Symposium of Cognition, Logic and Communication. University of Latvia, Riga, Latvia.

Čiurlionis Jonas. 2005 Ateities atsiminimo galimybės realumas). Lietuvos filosofų draugijos mokslinė konferencija: Atmintis: istorija ir vaizduotė. Vilnius, Lithuania

Čiurlionis Jonas. 2005 Erdvės ir laiko sampratos modernizmo ir postmodernizmo kontroversijoje). KFMI mokslinė konferencija: Postmodernizmo fenomeno interpretacijos. Vilnius, Lithuania.

Ciurlionis Jonas. 2003 A Shift in Space and Time. 13th Orkney Science Festival, Stromness, UK.

Čiurlionis Jonas. 2003 Laiko ir erdvės reliatyvumo problema globalizacijos ir lokalizacijos procesuose. Lietuvos filosofų draugijos mokslinė konferencija: Globalumas ir lokalumas. Vilnius, Lithuania.