dr. Jonas Čiurlionis

Vilniaus Universiteto, Mokslo ir teorinės filosofijos katedros asistentas (Assistant Professor)

Kontaktai

Email: jonas.ciurlionis@fsf.vu.lt